7 lipca 2020

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MOTOMA Tomasz Wymysłowski wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MOTOMA Tomasz Wymysłowski w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ( CZYLI KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE) JEST;

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MOTOMA Tomasz Wymysłowski ul. Pełczyńska 113, 51-180 Wrocław

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z P.H.U. MOTOMA ?
Z Motomą mogą Państwo skontaktować się:

  • za pomocą e-maila: info@skupaut-motoma.pl,
  • telefonicznie: (+48) 71/734 59 34 lub 664-850-100
  • na adres pocztowy : Pełczyńska 113, 51-180 Wrocław

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA P.H.U. MOTOMA

MOTOMA zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

  • świadczeniem usług poprzez skup aut
  • świadczeniem usług poprzez sprzedaż aut
  • świadczeniem usług ubezpieczeniowych
  • świadczeniem usług kredytowych oraz pośrednictwa finansowego
  • podejmowanymi działaniami marketingowymi;

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA MOTOMA?

P.H.U. MOTOMA zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych MOTOMA może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

  • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer dowodu;
  • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter